LEEse_scholarship.png

위원장  홍태명

위   원  이광호

위   원  노시운

위   원  문윤희

위   원  김경욱

 

                            이승은 장학위원회 운영규정

                            이승은 장학위원회 장학생 선발 세부 기준

                            이승은 장학위원회 장학생 명단